Aandacht voor ernstige vermoeidheid

Over het project Fitter bij ziekte

Ernstige en langdurige vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten als gevolg van ziekte en de behandelingen daarvan. Dit heeft een grote impact op je werk, sociale relaties en dagelijks leven. Ondanks de enorme impact van ernstige vermoeidheid bij ziekte, nemen veel (ex-)patiënten deze klacht voor lief of weten niet dat je er iets aan kan doen. Maar ook zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van vermoeidheid en wat eraan te doen is.

Daar willen we met 'Fitter bij ziekte' verandering in brengen! Met subsidie van het Zorginstituut Nederland (VWS) is het Helen Dowling Instituut (HDI) dit project gestart rondom ernstige vermoeidheid bij kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. We bieden herkenning, bewustwording en concrete tips aan patiënten én zorgverleners. Vermoeidheid is niet een klacht die 'er nu eenmaal bij hoort', je kunt er iets aan doen!

Expert in vermoeidheidsklachten

Het Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut (HDI) heeft jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van vermoeidheid bij ernstige chronische ziekte. Het instituut werd in 1988 opgericht als onderzoekscentrum door dr. Marco de Vries. In de loop van de tijd kwamen daar psychologische zorg en scholing aan professionals in de zorg en het bedrijfsleven bij. Het HDI is gespecialiseerd in psychologische zorg bij kanker en behandelt jaarlijks duizenden mensen die als patiënt of als naaste met kanker te maken hebben. Vanuit vestiging in de regio Arnhem en Bilthoven, maar ook via online therapie, krijgen mensen hulp bij klachten als depressie, angst en ernstige vermoeidheid. In beperkte mate worden ook patiënten met een hart- of vaatziekte of longaandoening geholpen. De opgedane kennis en ervaring uit de zorg en onderzoek deelt het HDI nu met patiënten en zorgverleners, om mensen zich fitter te laten voelen.

Bezoek de website van het Helen Dowling Instituut

Neem contact op

Contact